OUD-VOORZITTER EN ERE-LID VAN TAFLAN LEO VAN DER LINDEN OVERLEDEN.

Vorige week kwam het droevige bericht dat onze oud-voorzitter en erelid Leo van der
Linden plotseling is overleden.

Leo is gedurende 20 jaar, van 1977 tot 1997 voorzitter geweest van Taflan. Bij zijn
aantreden was Taflan net verhuisd naar de gymzaal aan de Berkenlaan, en begon een
periode van grote groei tot ruim 100 leden. Leo wist deze onstuimige groei met vaste hand
en positief kritische blik te sturen. De vereniging werd in deze periode gevormd tot een
goed georganiseerd geheel. Na de verhuizing naar de Wis brak een periode aan waarin
het wat minder ging, maar Leo bleef zich onverminderd inzetten. Gedurende zijn
voorzitterschap startte Taflan met een 2 e sporttak: het Dutch Tennis, later Dynamic Tennis
genoemd. Leo heeft zich altijd ingezet voor een gelijkwaardige benadering van beide
sporttakken.

Tijdens de ALV van 1997 nam Leo afscheid als voorzitter. Voor zijn tomeloze inzet werd hij
benoemd tot erelid van Taflan. Een benoeming waarmee hij zeer vereerd was.
Ook nadien bleef Leo nauw betrokken bij het wel en wee van Taflan. Regelmatig bezocht
hij competitiewedstrijden, en ook bij toernooien was hij vaste gast.
Toen hij als vrijwilliger bardiensten ging draaien bij de Wis, was het vanzelfsprekend dat
tijdens toernooien, en later ook bij competitiewedstrijden, Leo achter de bar stond. Door
zijn lange staat van dienst kende hij iedereen bij Taflan, maar ook tegenstanders in de
competitie waren vaak geen onbekenden voor hem. Voor en met iedereen had hij zijn
praatje klaar.

Taflan is dankbaar en vol respect dat zij de persoon Leo van der Linden in hun midden
hebben gehad.

Taflan wenst familie en naaste vrienden veel sterkte met het verwerken van dit plotselinge
verlies.